ÕPPEMATERJAL

LOODUSÕPETUS (õp. Evelin Teiva)

I POOLAASTA KORDAMINE
VEE OLEKUD
VEE OLEKUD 2
JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND
EESTI JÕED JA JÄRVED 1
EESTI JÕED JA JÄRVED 2
EESTI JÕED JA JÄRVED 3
EESTI JÕED JA JÄRVED 4
EESTI JÕED JA JÄRVED 5
EESTI JÕED
EESTI JÕED 2
MILJONIMÄNG - VESI
EESTI JÕED JA JÄRVED - RISTSÕNA
KORDAMINE - EESTI JÕED JA JÄRVED

II POOLAASTA
VEETAIMED 1
VEETAIMED 2
VEETAIMED 3
VEETAIMED 4
VEETAIMED - RISTSÕNA
JÄRVE SELGROOTUD
VEELOOMAD 1
VEELOOMAD 2
ÕPPEFILM - KES ELAB TIIGI SEES?
KALAD 1
KALAD 2
KALAD 3

ISESEISEV TÖÖ 10.veebruar
1. Loe läbi õpikus teema "Maakoor koosneb kivimitest" lk 8-11
2. Kirjuta vihikusse lühikonspekt ning põhimõisted.
3. Koosta teema kohta ristsõna (kasuta kindlasti paksult kirjutatud põhimõisteid) SIIN
4. Salvesta ristsõna ning saada õp. Evelini meilile evelin.teiva@haljala.edu.ee
5. Uuri kodus lisamaterjali.
VIRTUAALNE MIKROSKOOP KIVIMITE VAATAMISEKS
EESTI KIVIMID JA MAAVARAD - GRANIIT
EESTI KIVIMID JA MAAVARAD - PAEKIVI

ISESEISEV TÖÖ 12. veebruar
Koosta Prezis esitlus teemal "Eestis leiduvad kivimid".
Otsi infot järgnevate kivimite kohta. Lisa kindlasti ka fotosid.
1. graniit
2. paekivi
3. liivakivi
4. sinisavi
Valmis töö saada õiges formaadis õp. Evelini meilile  evelin.teiva@haljala.edu.ee

ASULA
EESTI ASEND, PIIRID JA SUURUS
EESTI MAAKONNAD
EESTI SUUREMAD LINNAD
EESTI LINNAD
EESTI KAART, SUUREMAD LINNAD
EESTI LINNAD - SÕNASEGADIK
EESTI MAAKONNAKESKUSED

SOO
VEEBILEHT EESTI SOOD

ISESEISEV TÖÖ 27. aprill
1. Korda üle õpikust teema "Soode areng. Madalsoo, siirdesoo ja raba" lk 46-49
2. Loe läbi õpikust teema "Rabataimed" lk 50-51
3. Kirjuta vihikusse pealkirjaks SOO- ja RABATAIMED ning kirjuta välja Õ lk 46-51 kõik leitud taimeliigid.
4. Koosta teema kohta piltristsõna - MS Wordi kleebi pildid ja juurde tekita tabel, mitu tähte selles taimes on. Alla kirjuta ka küsimus taime kohta.
5. Salvesta ristsõna ning saada õp. Evelini meilile evelin.teiva@haljala.edu.ee.
6. Kes ei jõua tunni valmis, see tegeleb teemaga kodus edasi.

SOO JA RABA TAIMED (SLAIDIESITLUS)
RABA LOOMASTIK (SLAIDIESITLUS)
KUIDAS TEKIB SOO?
SOO 1
SOO 2
SOO 3
SOO 4
SOOTAIMED JA LOOMAD (MEMORIIN)
SOO (RISTSÕNA)
SOO (MILJONIMÄNG)
TEST (KAS TUNNED SOOD?)


ISESEISEV TÖÖ 25. mai
1. Koosta õpitud aasta jooksul õpitud teemade kohta ristsõna.
2. Teemad on:
   - VESI KUI AINE, VEE KASUTAMINE
   - JÕED
   - JÕEELUSTIK
   - JÄRVED
   - JÄRVEELUSTIK
   - ASULA
   - SOO
3. Iga teema kohta koosta 5 küsimust.
4. Ristsõna koosta veebikeskkonnas SIIN
5. Salvesta ristsõna ning saada õp. Evelini meilile evelin.teiva@haljala.edu.ee.